Word Wstawianie treści pliku PDF do dokumentu Worda

Chcąc umieścić plik PDF w dokumencie Worda, nie musimy mozolnie konwertować jego kolejnych stron na pliki graficzne, które da się wstawić jako ilustracje. Zamiast tego wykorzystajmy zautomatyzowaną funkcję zagnieżdżania plików PDF. W tym celu musimy najpierw zainstalować w komputerze bezpłatny czytnik Adobe Reader (do pobrania ze strony get.adobe.com/pl/reader/). Później otwórzmy dokument w Wordzie lub utwórzmy nowy. Następnie kliknijmy miejsce, w którym chcemy wstawić treść pliku PDF. Teraz przejdźmy na kartę »Wstawianie« i znajdźmy na wstążce menu grupę »Tekst«. Kliknijmy ikonę »Obiekt«, po czym w wyświetlonym oknie dialogowym zaznaczmy opcję »Adobe Acrobat Document« i wciśnijmy klawisz [Enter], Wskażmy w Eksploratorze plik PDF i kliknijmy przycisk »Otwórz«. Po chwili edytor wstawi całą zawartość pliku PDF do dokumentu. Każda strona źródłowego pliku zostanie zagnieżdżona jako osobna ilustracja – treść nie jest edytowalna. Podczas wczytywania plik PDF zostanie jednocześnie otwarty w programie Adobe Reader – nie ma to dla nas znaczenia i możemy po prostu go zamknąć.

PowerPoint – Umieszczanie na slajdach symbolu »ptaszka« (/)

Symbol / wygląda bardzo dobrze jako punktor, zwłaszcza kiedy lista zawiera na przykład wykonane zadania albo pozytywne rezultaty jakiegoś działania. Aż prosi się więc, żeby wykorzystać go w prezentacjach multimedialnych – ale gdzie go znaleźć?

Wspomniany symbol można umieścić na slajdzie na dwa sposoby. Włączmy blokadę klawiatury numerycznej wciśnięciem klawisza »Num Lock« i ustawmy karetkę w odpowiednim miejscu. Później, przytrzymując lewy klawisz [Alt], wciśnijmy kolejno klawisze cyfr 129 na klawiaturze numerycznej. W ten sposób wprowadzimy literę ii. Zaznaczmy ją, rozwińmy listę krojów pisma i zmieńmy aktywną czcionkę na »Wingdings« – litera zmieni się w symbol /. Druga metoda jest wygodniejsza, kiedy korzystamy z notebooka bez fizycznej klawiatury numerycznej. Ustawmy karetkę w miejscu, gdzie chcemy umieścić »ptaszek«, po czym przejdźmy na kartę »Wstawianie« i wydajmy polecenie „Symbole – Symbol – Więcej symboli«. W wyświetlonym oknie Tablicy znaków wybierzmy czcionkę »Wingdings« i znajdźmy potrzebny kształt. Zaznaczmy go, po czym kliknijmy przycisk »Wstaw«.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla wszystkich

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Jak przekonać dziecko do przedszkola

Jak najlepiej przekonać dziecko do pójścia do przedszkola? Istnieje wiele rzeczy, które ro…