Obsługa klienta

Dobrze przeszkolony franczyzobiorca zwiększa swoje szanse na skuteczną sprzedaż. Warto więc szczegółowo opisać wszelkie etapy relacji z klientem. Na wstępie należy przekazać instrukcje odnośnie sposobów przeprowadzania pierwszego kontaktu z kupującym. Następnym etapem jest opisanie tego, jak powinien reagować pracownik franczyzobiorcy i jakie podejmować działania, gdy klient jest niezadowolony z obsługi lub zgłasza zastrzeżenia co do jakości produktów. Ważne jest, aby zaznaczyć że podstawowym celem obsługi klienta jest nie tylko zachęcenie go do złożenia zamówienia, ale również do ponownych odwiedzin.

Zabezpieczenie know-how

Podręcznik operacyjny uwzględnia metody, koncepcje i sposoby prowadzenia biznesu wypracowane przez lata. Aby zwiększyć skuteczność ochrony tych informacji, warto pamiętać o kilku regułach. Książka procedur powinna być oznaczona jako dokument poufny. Wszelkie jej kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie informacji w niej zawartych do celów innych niż związane z prowadzeniem działalności franczyzowej powinno skutkować rozwiązaniem umowy o współpracy oraz zapłatą wysokiej kary umownej. Dodatkowo, warto zobowiązać franczyzobiorcę do tego, aby udostępniał podręcznik swoim pracownikom tylko w granicach niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków. Po rozwiązaniu umowy franczyzowej biorca licencji powinien być zobowiązany do zwrotu podręcznika operacyjnego. Warto pamiętać, że powyższe reguły będą obowiązujące, jeśli zostaną wpisane do umowy franczyzowej. Określenie powyższych zasad wyłącznie w podręczniku nie zabezpieczy w pełni interesów franczyzodawcy.

Kinga Matuszewska

Facebook Comments
  • Instrukcja obsługi firmy cz.1

    Podręcznik operacyjny to zbiór procedur opisujący krok po kroku zasady zarządzania placówk…
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla wszystkich

Jeden komentarz

  1. […] 2 minuty temu Instrukcja obsługi firmy cz.2 […]

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Dynamika cen w godzinach szczytu: strategie taryfowe w branży taxi

W branży taxi, tak jak w wielu innych sektorach transportowych, ceny mogą ulegać zmianom w…