W myśl przepisów obowiązujących w Holandii każda osoba pracująca lub zamieszkująca ten kraj powinna być objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Należy jednak podkreślić, że pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek za ubezpieczenie zdrowotne swoich pracowników. Wówczas dopełnienie formalności leży po stronie osoby zatrudnionej. I warto o tym pamiętać nie tylko ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pracy, ale również dlatego, że można ubiegać się o zwrot ubezpieczenia.

Kto może otrzymać zwrot ubezpieczenia?

Istnieje kilka warunków, których spełnienie jest konieczne, aby ubiegać się o dofinansowanie do ubezpieczenia, czyli zorgtoeslag. Należą do nich:

  • pełnoletniość,
  • praca lub zamieszkanie na terenie Holandii,
  • kryterium dochodowe.

Wyszukując informacji na temat – zwrot ubezpieczenia Holandia, natkniemy się na dwie kwoty. Takie zróżnicowanie wynika z modeli rozliczania się, ponieważ w przypadku rozliczenia indywidulanego dochód nie może przekroczyć łącznej kwoty 29 562 euro. Gdy jednak rozliczamy się z partnerem fiskalnym, małżonkiem, ta kwota wzrasta do 37 885 euro dochodu rocznego. Są to kwoty obowiązujące za rok 2019. Wysokość dofinasowania jest uzależniona od wysokości dochodu, a mianowicie – im mniejszy dochód, tym wyższa wartość zwrotu.

Jak uzyskać dofinansowanie do ubezpieczenia?

Aby uzyskać dodatek do ubezpieczenia, konieczne jest zebranie kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków w danym roku. Dokumenty, jakie należy złożyć w urzędzie, to:

  • dokument potwierdzający posiadanie numeru identyfikacji podatkowej SoFi/BSN,
  • dokument z numerem rachunku bankowego, na który zostaną przelane pieniądze ze zwrotu,
  • kopia polisy ubezpieczenia zdrowotnego,
  • dokument potwierdzający dochód w roku, za który staramy się o zwrot ubezpieczenia.

Dopełnienie formalności często jest dość kłopotliwe, zwłaszcza gdy w ciągu roku pracowaliśmy w różnych firmach i podlegaliśmy ubezpieczeniu u różnych ubezpieczycieli. Pomocą w takich sytuacjach służą firmy specjalizujące się w rozliczeniach podatków osób pracujących za granicą.

 

 

 

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla wszystkich

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Jak przekonać dziecko do przedszkola

Jak najlepiej przekonać dziecko do pójścia do przedszkola? Istnieje wiele rzeczy, które ro…