Często ćwiczący ci, mimo iż we wspomniane treningi wkładają wiele siły i zaangażowania, to i tak nie są zadowoleni : tempa rozwoju mięśni. Jaki może być zawód takiego stanu rzeczy? Często jest r.:m adaptacja mięśni do serwowanych im bodźców, czyli przyzwyczajenie się mięśni zarówno do wykonywanych ćwiczeń, jak i sposobu wykonywania tych ćwiczeń. Stara kulturystyczna zasada mówi, że jeżeli przez wiele tygodni wykonujemy takie same ćwiczenia i w taki =am sposób (zakres ruchu, liczba serii i liczba powtórzeń w seriach), to w miarę upływu czasu mięśnie na otrzymywane bodźce reagują coraz słabiej, a co za tym idzie, coraz słabiej się także rozwijają, aż w końcu przestają się rozwijać. Co zrobić, aby taka sytuacja nas nie spotkała. Odpowiedź jest bardzo prosta – często zmieniać zarówno ćwiczenia, jak i sposoby ich wykonywania. Jeżeli chodzi o mięśnie czworogłowe ud, to chcę zaproponować kilka ćwiczeń, które w dobie nowoczesnych maszyn zostały po prostu zapomniane i to mimo, że przynosiły doskonałe rezultaty. Właśnie z uwagi na rezultaty warto je „odkurzyć” i wprowadzić do naszych planów treningowych. To one, łącznie ze wspomnianą wyżej zmiennością ćwiczeń i sposobów ich wykonywania, mogą być kluczem do rozwoju naszych mięśni czworogłowych ud.

Mięśnie ud, wraz z mięśniami łydek są najczęściej używanymi przez nas grupami mięśniowymi, wszakże mięśni tych używamy codziennie podczas chodzenia czy stania. Z uwagi na to, zdążyły się one uodpornić na działające na nie bodźce i dlatego, aby je rozwinąć, trzeba stosować różnorakie sposoby treningów, m.in. różną liczbę serii i powtórzeń w seriach.

W treningach mięśni czworogłowych ud proponuję na pewien czas, np. na 6 tygodni, zwiększyć liczbę wykonywanych powtórzeń w seriach. Zapewne dotychczas liczba ta kształtowała się na poziomie od 6 do 10 powtórzeń w serii, teraz zwiększymy ją tak, aby wynosiła od 12 do 15 powtórzeń.

Spośród wszystkich znanych nam ćwiczeń na mięśnie czworogłowe ud, włączając w to ćwiczenia, które przedstawiam w tym artykule, wybierzmy 3 lub 4, które będziemy przez najbliższe kilka tygodni stosować. W zależności od naszych możliwości i samopoczucia, na każdym treningu wykonujmy 3 lub 4 serie każdego z wybranych ćwiczeń. Wykonując je, zwracajmy uwagę na to, aby robić je w pełnym zakresie ruchu i przez cały czas panować nad ciężarem.

Klucz do rozbudowy mięśni czworogłowych cz.2

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla wszystkich

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Czym zajmuje się nurek podczas prac podwodnych?

Najczęstsze prace podwodne Prace podwodne są pracami, które są wykonywane przez zawodowych…