Muszkieterowie mają zasady

W Grupie Muszkieterów nie istnieje, tak jak w innych sieciach franczyzowych, podległość na linii franczyzo-dawca (centrala) – franczyzobiorca. Każdy członek Grupy wypełnia podwójną funkcję kierowniczą: z jednej strony jest szefem przedsiębiorstwa, które sam stworzył, z drugiej – pełni kierownicze funkcje w ramach Grupy. Dzięki temu współdecyduje o polityce rozwoju całej firmy.

Franczyzobiorcy otrzymują korzystne warunki zakupów, do których należą m.in.: kredyt kupiecki, możliwość wymiany niesprzedanego towaru, upusty oraz dodatkowe marże. – Inwestując w system franczyzowy, przedsiębiorcy otrzymują kompleksową wiedzę na temat biznesu, prawo do używania popularnego logo, korzystają z rozwiniętego zaplecza logistycznego oraz kupują towar od centrali, która ma wypracowany kontakt z dostawcami. Np. w Grupie Muszkieterów licencjobiorcy sieci supermarketów Intermarche i Bricomarche mogą zaopatrzyć się kompleksowo w towar po cenie hurtowej. Tak działa właśnie efekt skali dużej sieci – mówi Mirosław Szawerdo, członek zarządu ITM Polska, spółki odpowiedzialnej za wyznaczanie kierunków strategicznych Intermarche i Bricomarche.

Dzięki temu przedsiębiorcy są konkurencyjni pod względem ceny i jakości oferowanego produktu. Duże sieci handlowe mają dostęp do hurtowych dystrybutorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Prowadząc biznes samodzielnie, dotarcie do nich byłoby o wiele trudniejsze. Siła negocjacyjna drobnych przedsiębiorców jest znacznie mniejsza niż dużej sieci handlowej.

Umowa franczyzowa z Grupą Muszkieterów podpisywana jest na 10 lat. W tym czasie następuje zwrot wkładu własnego dla standardowego supermarketu Intermarche o powierzchni 1200 m2 w wysokości 400 tys. zł oraz kosztów związanych z wyposażeniem supermarketu.

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ I https://www.gopschrostkowo.pl/supermarket-na-raty-cz-1/
CZEŚĆ II https://www.gopschrostkowo.pl/supermarket-na-raty-cz-2/
CZĘŚĆ III https://www.gopschrostkowo.pl/supermarket-na-raty-cz-3/

Facebook Comments
  • Supermarket na raty cz.3

    Cena ma kluczowe znaczenie Jak twierdzi Małgorzata Kuś, klienci coraz częściej zwracają uw…
  • Supermarket na raty cz.1

    Z oferty Grupy Muszkieterów skorzystali Małgorzata i Jarosław Kusiowie, franczyzobiorcy su…
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla wszystkich

Jeden komentarz

  1. […] 1 minutę temu Supermarket na raty cz.2 […]

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Środki chemiczne – oleje i kwasy

Środki chemiczne stanowią kluczowy element w pracy przedsiębiorstw z różnych branż. Bez ic…