Charakterystyka ubezpieczenia odpowiedzialności zarządu.

Na czym polega ta polisa?

Ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu jest obecnie bardzo popularnym ubezpieczeniem w USA jak i także w krajach Europy Zachodniej. Polska kadra kierownicza także się zaczyna interesować tymże ubezpieczeniem. Coraz częściej menedżerowie polscy doceniają komfort, jaki konkretnie ta polisa zapewnia przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Powołują się również na doświadczenia zachodnich krajów, które wskazują, że zawarcie takowego ubezpieczenia przez zarząd poprawia znacznie wiarygodność samej firmy na rynku. Ubezpieczenie OC kierowniczej kadry na pewno chroni członków zarządu od wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie szkody wszelkim akcjonariuszom czy też osobom trzecim. Polisa taka zapewnia menedżerom dużo większą swobodę jak i także sam komfort w podejmowaniu decyzji ważnych, które są związane z działalnością danej firmy. Popularność największą OC członków rad nadzorczych oraz zarządów zdobyło w USA. Obecnie ubezpieczenie od wszelkich błędów w zarządzaniu posiada około dziewięćdziesiąt procent spółek, a wśród spółek publicznego sektora czy też banków, to nawet dziewięćdziesiąt sześc procent. W Polsce jest to siedemnaście procent.

Za wszelkie błędy szefostwa odpowie ubezpieczyciel

Ubezpieczenia OC zarządu dotyczy określonej ściśle grupy osób. Chodzi o członków zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej, likwidatorów, dyrekcji czy też innych osób, które zajmują w danej spółce stanowiska samodzielne kierownicze. Polisa na przykład chroni od skutków decyzji błędnych dotyczących samego funkcjonowania firmy czy też zaniechania podjęcia takowej decyzji, pomimo tego, że ubezpieczony do tego zobowiązany był. W ramach ubezpieczeniowej polisy, ubezpieczyciel się zobowiązuje między innymi do pokrycia kosztów niezbędnych obrony sądowej w sporze, który jest prowadzony na polecenia towarzystwa. Ubezpieczenie również gwarantuje zwrot samych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców, którzy są powołania za zgodą towarzystwa, aby ustalić okoliczności czy też rozmiar szkody.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla wszystkich

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Dynamika cen w godzinach szczytu: strategie taryfowe w branży taxi

W branży taxi, tak jak w wielu innych sektorach transportowych, ceny mogą ulegać zmianom w…